• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Ik het lange tijd lastig heb gevonden om woorden te geven aan wie ik werkelijk ben.

Want kun je perfectionistisch zijn en ook een chaoot? Kun je houden van humor, lichtheid en plezier en tegelijkertijd serieus bezig zijn met diepgang en zingeving? Kun je daadkrachtig zijn en spontaan, maar ook bang en soms zelfs faalangstig? Kun je een denker zijn, maar toch handelen vanuit intuïtie en empathie? Kun je bruisen van de energie, maar toch een duidelijke focus hebben?

Een ‘vat vol tegenstrijdigheden’?  Zo voelde ik me lange tijd. Maar door in het hier en nu al deze, soms tegenstrijdige, eigenschappen te omarmen, zie ik de persoonlijke veelzijdige en levendige mix die ontstaat. Deze mix vind je ook terug in mijn programma’s.

 

 

Waarom ik doe wat ik doe..............