• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

 

Gemeente/ Organisatie/ school

 • Diepergaande transformatie op de werkvloer
 • Een fundament voor duurzame verandering, ’gedragen’ door uw medewerkers, van waaruit men kan groeien, ontwikkelen en excelleren
 • Versterkte teams of samenwerkingsverbanden die vanuit eigenaarschap en intrinsieke motivatie effectief samenwerken en zodoende optimaal bijdragen aan het hogere collectief.
 • Geïnspireerde en gemotiveerde autonome professionals die bewust en met passie voor hun vak (en organisatie), optimaal bijdragen aan de collectieve ambities van een groep.

  

Samenwerkingsverband

 • Een stevig fundament voor efficiënt en plezierig samenwerken
 • Grotere verbondenheid en versterkte identiteit
 • Commitment op inhoud- (opdracht) en relatieniveau (samenwerking)
 • Duidelijkheid rollen, taken en plek in de groep
 • Zicht op aanwezige krachten, talenten en valkuilen en hoe deze toe te passen in gemeenschappelijk belang.
 • Plezier, verbinding, 'echt' contact en eerlijke communicatie.

 

Autonome professional

 • Energie, inspiratie, passie voor je vak en focus
 • Werken vanuit je hart, eigen kracht en talenten
 • Zicht op eigen talenten en valkuilen en hoe deze bewust in te zetten.
 • Besef van invloed, vergroot eigenaarschap 
 • Je verbonden voelen en 'er mogen zijn'

 

Zie ook Programma