• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Diversiteit als kracht

Waar men vaak een negatieve nadruk legt op de verschillen in een team, zit de kracht juist vaak in die diversiteit. Deze maakt het mogelijk om vanuit al aanwezige talenten en krachten nieuwe werkwijzen vorm te geven.

Een gemeenschappelijk fundament, in de vorm van collectieve ambities, is wel nodig om samen te kunnen bouwen aan een collectief en om optimaal gebruik te kunnen maken van die diversiteit.

 

Versterkte WIJ

Daarom is het van belang, alvorens men als team samen gaat bouwen, dat men eerst samen op zoek gaat naar dat wat hen verbindt, dat wat hen maakt tot een ‘WIJ’. Dit vraagt om een verbinding op een ander niveau, waarbij een ieder er mag zijn. Als men zich verbonden voelt met elkaar en met een gemeenschappelijk doel, dan zal dit de teamspirit ten goede komen. En bij een positieve teamspirit zullen mensen op een positieve manier uitgedaagd worden hun steentje bij te dragen en het beste uit zichzelf kunnen halen (‘Social persuasion’).