• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

DE PRAKTIJK

Werken in het sociaal domein is betekenisvol, maar het is ook een praktijk die weerbarstig is en vele dynamieken kent.

Een praktijk waarin je vaak moet werken met dat wat er is, maar dus ook met dat wat er niet is. Soms is het kiezen uit 2 kwaden en kant en klare oplossingen zijn meestal niet voorhanden. Een praktijk waarin kaders, procedures en tijd nog te vaak leidend zijn, ondanks de grootste inzet en beste intenties. Een praktijk waarin een hoge werkdruk vaak kenmerkend is en er doorgaans weinig ruimte is voor bezinning en vertragen.

Dit alles maakt het werk boeiend, maar ook uitdagend. Uitdagend om te blijven staan als professional daar waar je voor staat, om te blijven staan voor die client, patiënt of leerling, maar ook om steeds opnieuw de samenwerking te blijven vinden met elkaar.

Hoe blijf je als professional in je kracht staan in die weerbarstige praktijk? En vooral: Hoe doe je dit samen met elkaar?

 

VERBINDING: EEN METHODIEK?

Dit vraagt iets, los van kennis vaardigheden en kunde. "Mensenwerk” vraagt om werken vanuit je hoofd, handen & hart

Wat professionals in het sociaal domein gemeen hebben, is dat ze van betekenis willen zijn voor die client, patiënt of leerling. Daar zit mijn inziens de meest waardevolle brandstof voor de te verlenen hulp en ondersteuning, maar ook het fundament voor samenwerken met elkaar.

Procedures, methodieken en kaders zijn van belang, maar leggen in de praktijk ook nog vaak de nadruk op de verschillen. Mijn aanbod is er op gericht om juist in te zetten op de gemene deler, op dat wat een ieder verbindt.

 

Juist de mens-aspecten binnen een samenwerking maken het verschil.  De magie zit nooit in de inhoud van het werk, maar in de verbinding tussen de samenwerkende professionals en dat wat hen beweegt!