• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

GEMEENTE/ ORGANISATIE/ SCHOOL

 • Duurzame, echt vernieuwende, creatieve oplossingen voor actuele (complexe) vraagstukken.   
 • Diepergaande transformatie op de werkvloer, vanuit eigenaarschap en intrinsieke motivatie. 
 • Een platform voor samenwerken, ontwikkelen en co-creatie.
 • Excelleren door optimaal gebruik te maken van aanwezige talenten en collectieve wijsheid van uw medewerkers.

 

SAMENWERKINGSVERBAND

 • Een  gemeenschappelijk doel ('oplossing'), waaraan ieder optimaal bijdraagt vanuit intrinsieke motivatie en committent. 
 • Zicht op de aanwezige talenten, krachten en wijsheden binnen de groep en mogelijkheden voor toepassing. 
 • Versterkte basis voor effectief en constructief samenwerken en een daadkrachtige aanpak.  
 • Commitment op inhoud- (vraagstuk/ opdracht) en relatieniveau (samenwerking).
 • Duidelijkheid rollen, taken en plek in de groep in relatie tot het vraagstuk.
 • Plezier, verbinding, 'echt' contact en eerlijke communicatie.

 

AUTONOME PROFESSIONAL

 • Contact met eigen kracht, talenten en wijsheid en hoe deze in te zetten in relatie tot het vraagstuk.
 • Bijdragen vanuit jouw kracht en hierin gezien en gehoord worden.
 • Energie, inspiratie en plezier.
 • Grotere betrokkenheid, vergroot besef van invloed en eigen regie.
 • Persoonlijke groei en uitdaging tot excelleren.
 • Grotere verbondenheid en ervaring met de kracht van een groep.

 

Zie ook Programma