• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

OP LOS ZAND KUN JE NIET BOUWEN EN BOUWEN KUN JE NIET ALLEEN!

Huidige ontwikkelingen binnen het sociaal domein vragen juist om samenwerken voorbij de muren van de eigen disciplines. De mens in zijn totaliteit (voor)zien, vraagt om een gemeenschappelijke benadering.

Dat betekent in de praktijk: 'Bruggen slaan', krachten bundelen, bouwen, co-creeeren en samenwerken. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Hoe creëer je een geheel dat meer is dan de som der delen?

 

VERBINDING: DE BRANDSTOF VOOR SAMEN-WERKEN

Talenten, krachten en bevlogenheid: Het is allemaal aanwezig. De kunst is om deze te bundelen en in te zetten voor een gemeenschappelijk doel.

Wanneer professionals zich bewust zijn van hun eigen ‘waarom’, kunnen ze richting geven aan hun werk vanuit eigenaarschap, eigen talenten en krachten en zodoende een individuele bijdrage leveren aan het grotere geheel.

Als men zich bewust wordt van DATGENE wat hen verbindt met collega’s en ketenpartners, kan men die krachten en talenten bundelen en inzetten voor een groter collectief.

 

AANBOD

Mijn aanbod richt zich op het creëren van een gemeenschappelijk fundament, gebaseerd op dat wat samenwerkende professionals verbindt en beweegt. Een fundament waarop men kan samen-werken, groeien en creëren, vanuit verbinding en bezieling.