• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

 

Door een proces te faciliteren waarbinnen professionals zich, vanuit contact met eigen drijfveren en talenten op een dieper niveau kunnen verbinden aan hogere en gemeenschappelijke ambities van een team, samenwerkingsverband, organisatie of maatschappij. Te beginnen bij ‘het waarom’!

 

Dit proces is tweeledig inzetbaar:

  1. Het primaire proces richt zich in de basis op het creëren van groepsspirit, binding en identiteitsvorming, met als doel te komen tot een gemeenschappelijk fundament voor samenwerking, groei en co-creatie.
  2. Een variant is mogelijk door het primaire proces te koppelen aan een specifiek vraagstuk vanuit de praktijk. Met als doel te komen tot creatieve en duurzame antwoorden op dat vraagstuk, vanuit de wijsheid en talenten in de groep. 

 

Afhankelijk van uw specifieke vraag of behoefte maak ik een programma op maat. In een persoonlijk gesprek licht ik mijn werkwijze en voorwaarden graag nader toe.

 

Zie ook "Bouwstenen"