• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Een gedeelde ‘WHY’ en versterkte 'WIJ' als fundament om op te bouwen

Vanuit een gedeelde 'WHY' staan we stil bij de opdracht en identiteit van de groep.

Huidige situatie versus gewenste situatie (Wie willen wij zijn?), belemmeringen en hulpbronnen worden in kaart gebracht.

We zoomen in op ieders plek in de groep, eigen krachten en valkuilen op relatieniveau. Open communicatie speelt hierbij een centrale rol.

We staan vooral stil bij het relatiecontract: Hoe doen we dat nu met elkaar?

Want al bereikt men overeenstemming op waarden en inhoud, het daadwerkelijk manifesteren vindt plaats in die onderlinge relatie.

Daarom is het van belang dat ook verborgen contracten en mechanismen in die onderstroom inzichtelijk worden gemaakt, en de wijze waarop deze het gemeenschappelijk collectief juist dienen of belemmeren.

Op deze wijze wordt men als groep in staat gesteld om die samenwerkingsprocessen bewust te beïnvloeden, vanuit persoonlijk leiderschap en een versterkte identiteit.

 

In deze fase van ordening en identiteitsvorming ontstaat een groepsproces met diepgang, bewustwording, (persoonlijke) groei, openheid en verbinding.  

 

 

Commitment