• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Collectieve wijsheid en talenten als antwoord op.....................

Vanuit een gemeenschappelijk fundament, gebaseerd op inspirerende en collectieve ambities brengen we samen in kaart welke krachten, talenten en wijsheden aanwezig zijn binnen de groep, met oog voor dat wat een ieder graag doet en intrinsiek beweegt.

Men brengt voor zichzelf in kaart waar kwaliteiten liggen, maar ook wordt uitgewisseld welke kwaliteiten men bij elkaar waarneemt.

Op deze wijze wordt een ieder in zijn/ haar kracht gezet en wordt inzichtelijk wie welke kwaliteiten bezit binnen de groep en waar je als collega ondersteuning kunt vinden bij specifieke vragen.  

Wat voor de een valkuil is, kan voor de ander juist een kracht zijn. De mogelijkheid bestaat om juist die samenwerking te intensiveren met diegene waarvan je het meest kan leren.

Vanuit dit 'overzicht' gaan we perspectieven delen over hoe deze collectieve wijsheden, talenten en krachten in te zetten in relatie tot het gemeenschappelijke doel. 

 

Dit proces vergroot het besef van invloed en persoonlijk leiderschap. Het brengt een diepere verbinding, empowering, daadkracht en inspiratie.  

 

Community Building