• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

IT TAKES A VILLAGE TO RAISE A CHILD.................................

Een bekend gezegde en breed toepasbaar. Om de burger van goede zorg te voorzien, heb je-tegenwoordig-een hele gemeente nodig!  

Huidige ontwikkelingen binnen het sociaal domein vragen juist om samenwerken voorbij de muren van de eigen disciplines.

Om de mens in zijn totaliteit te kunnen (voor)zien, zal je diegene ook vanuit een totaal perspectief moeten benaderen. 

Dat vraagt om 'bruggen slaan', krachten bundelen, samen-werken, co-creëren en bouwen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Hoe zorg je er nu SAMEN voor dat de burger meer mag ontvangen dan de som der delen?

 

MAGIE

Om samen te kunnen bouwen aan een collectief, heb je allereerst een stevig fundament nodig. 

Op los zand kun je nou eenmaal niet bouwen en bouwen kun je niet alleen! 

Een fundament krijgt pas vorm op het moment dat een ieder zich daaraan kan verbinden. Dat betekent dat je eerst op zoek dient te gaan naar de magie; naar dat wat een ieder verbindt! 

 

BEZIELING: DE BRANDSTOF VOOR SAMEN-WERKEN

In de praktijk gaat vaak nog veel aandacht naar het 'hoe en wat': Beleid, procedures en verantwoordelijkheden. Zaken die op het gebied van samenwerking nog wel eens de nadruk leggen op de verschillen.

Moeten we onszelf niet veel meer afvragen waarom we doen wat we doen en wat ons daarin verbindt?'.

Wat professionals binnen het sociaal domein gemeen hebben is dat zij van betekenis willen zijn voor mensen! “Mensenwerk” vraagt om werken vanuit je hoofd, handen & HART. Zonder verbinding met je hart wordt werken ‘een kunstje’.

 

VERBINDING

Vanuit de praktijk, heb ik gezien en ervaren wat gevolgen kunnen zijn wanneer ontbinding ontstaat: 'Eilandjesvorming', cynisme, versnippering, op de overlevingsstand en maar rennen.

Maar ik heb ook de magie mogen ervaren van verbinding op het moment dat we met elkaar op zoek gaan naar onze intenties en drijfveren. Dit proces genereert energie en inspiratie, waarbij het ‘vuur’ binnen professionals weer wordt aangewakkerd en een gevoel van SAAMHORIGHEID ontstaat.

Juist de mens-aspecten van een samenwerkingsverband maken het verschil. De magie zit nooit in de inhoud van het werk, maar in de verbinding tussen de samenwerkende professionals en dat wat hen beweegt!

 

AANBOD

Mijn aanbod richt zich op die ‘magie’:  Het creëren van een gemeenschappelijk fundament, gebaseerd op inspirerende en collectieve ambities, waaraan IEDER zich kan verbinden.

Een gedeeld 'waarom' en versterkte WIJ als fundament waarop men kan samen-werken, samen groeien en co-creëren, zodat de burger die zorg behoeft, ook het beste van alle werelden mag ontvangen.

Waarom? Omdat ik iedere professional gun dat ze vanuit bezieling en verbinding dit zinvolle werk mogen uitoefenen! En omdat ik de cliënt, patiënt of leerling gun dat ze meer mogen ontvangen dan de som der delen!