• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

WAAROM DOEN WE WAT WE DOEN?

De generalist die in een gezin alle leden hoort zonder oordeel. Die leerkracht die ook dat onzichtbare kind in zijn klas ziet. Een verzorgende die tijdens het wassen van een patiënt, echt luistert. Met hele ‘kleine’ dingen kunnen professionals binnen het sociaal domein dagelijks van grote betekenis zijn. Die betekenisgeving komt niet zozeer voort uit een procedure of product, maar vanuit bezieling voor het vak en een oprechte verbinding met de ander.

 

VERBINDING

Kennis, methodieken en diensten krijgen pas vorm en betekenis in de relatie met degenen, waar voor ze bestemd zijn. Daarvoor heb je verbinding nodig: Echt contact!

Maar in hoeverre voelen professionals zich nog echt verbonden met zichzelf? Met hun werk? Met hun organisatie? Weten we nog wat ons diep van binnen beweegt, waar we in geloven en waarin we van betekenis willen zijn? En wat als we ons niet meer verbonden voelen? Kunnen we dan nog wel die oprechte verbinding aangaan met de ander en met elkaar?

 

Vanuit mijn eigen praktijk, heb ik gezien en ervaren wat gevolgen kunnen zijn wanneer ontbinding ontstaat:

  • Professionals die eens zo gepassioneerd waren, doen nu nog ‘gewoon’ hun werk.
  • Weerstand, ‘onveiligheid’ of cynisme op de werkvloer
  • Beleid en methodieken die niet verankeren
  • Onduidelijkheid over rollen, taken en verantwoordelijkheden
  • Inefficiënte samenwerking 
  • Gevoelens van ‘wij versus zij’

 

Maar ik heb ook gezien en ervaren dat er gemeenschappelijkheid en verbinding ontstaat in groepen wanneer we samen stilstaan bij onze drijfveren en intenties. Dit proces genereert energie en inspiratie, waarbij het ‘vuur’ binnen professionals weer wordt aangewakkerd en een gevoel van SAAMHORIGHEID ontstaat.

 

BEZIELD WERKEN

Wat professionals binnen het sociaal domein gemeen hebben is dat zij van betekenis willen zijn voor mensen! “Mensenwerk” vraagt om werken vanuit je hoofd, handen & HART. Zonder verbinding met je hart wordt werken ‘een kunstje’, een boodschap zonder bezieling, zonder echt contact.

 

DAAROM IS HET BELANGRIJK DAT JE WEET WAAROM JE DOET WAT JE DOET!

Een duidelijke ‘why’ geeft een organisatie of instelling focus, uniciteit, een ziel. Dat is nodig om te kunnen bestaan. Maar het zijn de professionals die die ‘why’ op alle niveaus uit moeten dragen wil het de cliënt, patiënt of leerling ook op de gewenste manier bereiken. Dat kan alleen als ze weten 'waarom ze doen wat ze doen' en er in geloven! 

 

DE ‘WHY’ VERBINDT!

Wanneer professionals zich bewust zijn van hun ‘why’, kunnen ze richting geven aan hun werk en vanuit eigenaarschap, eigen talenten en krachten een bijdrage leveren aan het grotere geheel.

Wanneer professionals zich bewust zijn van DATGENE wat hen verbindt met collega’s, samenwerkingspartners of organisatie, kan men die krachten en talenten bundelen en inzetten voor een groter collectief.

 

MAGIE

Huidige ontwikkelingen vragen juist om samenwerken voorbij de muren van de eigen disciplines en om de wijsheid en talenten van groepen. Juist de mens-aspecten van een organisatie of samenwerkingsverband maken het verschil. De magie zit nooit in de inhoud van het werk, maar in de verbinding tussen de samenwerkende professionals en dat wat hen beweegt!

 

aanbod

Mijn aanbod richt zich op die ‘magie’ en op het creëren van een gemeenschappelijk fundament, op dat niveau waar beïnvloeding plaats vindt en gemeenschappelijkheid kan ontstaan. Want om SAMEN te kunnen bouwen aan een collectief, heb je een fundament nodig, gebaseerd op inspirerende en collectieve ambities, waaraan IEDER zich kan verbinden. Op los zand kun je namelijk niet bouwen en bouwen kun je niet alleen!

 

WAAROM?

Omdat ik iedere professional gun dat ze vanuit bezieling en verbinding dit zinvolle werk mogen uitoefenen. En omdat ik de cliënt, patiënt of leerling gun dat ze meer mogen ontvangen dan de som der delen!