• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Ontwikkelingen binnen het sociaal domein hebben u als organisatie of instelling mogelijk uitgedaagd uw koers aan te scherpen of te vernieuwen en u extra te bezinnen op de vraag “Waarom doen we wat we doen”.

Daarbij krijgt u als organisatie of instelling steeds meer te maken met uitdagende vraagstukken, zoals meer presteren met minder mensen, samenwerken vanuit zelforganisatie, duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Deze opgaven vragen de wijsheid van de groep en samenwerken met het belang van het geheel voor ogen.

 

‘Why’

Een duidelijke ‘why’ geeft een organisatie of instelling focus, uniciteit, een ziel. Dat is nodig om te kunnen bestaan.

Maar het zijn uw professionals die die ‘why’ op alle niveaus uit moeten dragen wil het de cliënt of patiënt ook op de gewenste manier bereiken.

Om beleid vorm en bezieling te kunnen geven op de werkvloer, is het essentieel dat uw professionals zich ook daadwerkelijk kunnen verbinden aan de ‘why’ van de organisatie. Niet omdat ze moeten, maar omdat ze ook echt willen en erin geloven! Daarvoor zullen ze eerst moeten weten waar ze zelf in geloven, wat hen beweegt en waar krachten liggen om vervolgens op zoek te kunnen gaan naar die gemene deler.

 

Creëer ‘common ground’

Dat betekent dat wanneer professionals uitgedaagd worden om zich te verbinden aan een veranderende organisatie, nieuwe werkwijze, doelgroep en/ of samenwerkingsvorm, het van belang is dat zij ook de ruimte krijgen om opnieuw af te stemmen met eigen drijfveren en met die van elkaar!

Wanneer uw medewerkers zich bewust zijn van hun ‘why’, kunnen ze richting geven aan hun werk en vanuit eigenaarschap, eigen talenten en krachten een bijdrage leveren aan het grotere geheel.

En als zij zich bewust zijn van DATGENE wat hen verbindt met collega’s en de organisatie, ontstaat er ‘common ground’ van waaruit men krachten en talenten kunnen bundelen en inzetten voor een groter collectief.

 

Mijn aanbod richt zich op het creëren van een gemeenschappelijk fundament, waarop men samen verder kan bouwen en aan een collectief, niet omdat het ‘moet’, maar omdat men erin gelooft.