• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

It takes a village to raise a child.................................

Een bekend gezegde ................en breed toepasbaar. Om de burger van goede zorg te voorzien, heb je-tegenwoordig-een hele gemeente nodig!  

Huidige ontwikkelingen binnen het sociaal domein vragen juist om samenwerken voorbij de muren van de eigen disciplines. Om de mens in zijn totaliteit te kunnen (voor)zien, zal je diegene ook vanuit een totaal perspectief moeten benaderen. Dat vraagt om 'bruggen slaan', krachten bundelen, samen-werken, co-creëren en bouwen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Hoe zorg je er nu voor dat de burger meer mag ontvangen dan de som der delen?

 

Magie

Om samen te kunnen werken aan een collectief, heb je allereerst een stevig fundament nodig. Op los zand kun je nou eenmaal niet bouwen en bouwen kun je niet alleen! Een fundament krijgt pas vorm op het moment dat een ieder zich daaraan kan verbinden. Dat betekent dat je eerst op zoek dient te gaan naar de magie; naar dat wat een ieder verbindt! 

 

Bezieling: De brandstof voor samen-werken

In de praktijk gaat nog vaak veel aandacht naar 'het hoe en wat': Beleid, procedures en verantwoordelijkheden. Zaken die in de praktijk nog wel eens de nadruk leggen op de verschillen. Maar hoe vaak stellen we onszelf nog de vragen 'Waarom doen we wat we doen'? en 'Wat is het wat ons verbindt?'.

Wat professionals binnen het sociaal domein gemeen hebben is dat zij van betekenis willen zijn voor mensen! “Mensenwerk” vraagt om werken vanuit je hoofd, handen & HART. Zonder verbinding met je hart wordt werken ‘een kunstje’, een boodschap zonder echt contact.

 

 

Verbinding

En wat vraagt de cliënt of patiënt nou eigenlijk? Dat de methodiek perfect wordt uitgevoerd? Dat alle procedures nauwgezet worden gevolgd? Of willen ze gewoon gehoord en gezien worden?

Methodieken en procedures krijgen pas vorm en betekenis in de relatie met degenen, waar voor ze bestemd zijn. Daarvoor heb je verbinding nodig: Echt contact!

Maar in hoeverre voelen professionals zich nog echt verbonden met zichzelf? Met hun werk? Met hun organisatie? 

Weten we nog wat ons diep van binnen beweegt, waar we goed in zijn, waar we plezier in hebben en wat ons verbindt? En wat als we ons niet meer verbonden voelen? Kunnen we dan nog wel die oprechte verbinding aangaan met de ander en met elkaar?

Vanuit mijn eigen praktijk, heb ik gezien en ervaren wat gevolgen kunnen zijn wanneer ontbinding ontstaat: 'Eilandjesvorming', cynisme, professionals die nog gewoon 'hun werk doen'.

Maar ik heb ook de magie mogen ervaren van verbinding op het moment dat we met elkaar op zoek gaan naar onze intenties en drijfveren. Dit proces genereert energie en inspiratie, waarbij het ‘vuur’ binnen professionals weer wordt aangewakkerd en een gevoel van SAAMHORIGHEID ontstaat; dat is een fundament waarop je kan bouwen!

Juist de mens-aspecten van een samenwerkingsverband maken het verschil. De magie zit nooit in de inhoud van het werk, maar in de verbinding tussen de samenwerkende professionals en dat wat hen beweegt!

 

 

 

De ‘why’ verbindt!

Een duidelijke ‘why’ geeft een organisatie of instelling focus, uniciteit, een ziel. Maar het zijn de professionals die die ‘why’ op alle niveaus uit moeten dragen. Dat kan alleen als ze erin geloven!

Wanneer professionals zich bewust zijn van hun eigen ‘why’, kunnen ze richting geven aan hun werk vanuit eigenaarschap, eigen talenten en krachten en zodoende een individuele bijdrage leveren aan het grotere geheel.

Als men zich bewust wordt van DATGENE wat hen verbindt met collega’s en ketenpartners, kan men die krachten en talenten bundelen en inzetten voor een groter collectief.

 

AANBOD

Mijn aanbod richt zich op die ‘magie’:  Het creëren van een gemeenschappelijk fundament, gebaseerd op inspirerende en collectieve ambities, waaraan IEDER zich kan verbinden. Een stevig fundament waarop men kan samen-werken, groeien en creëren, zodat die burger die zorg behoeft, ook het beste van alle werelden mag ontvangen.

Hoe? 'Practise what you preach'. Ook ik kan dit niet alleen. Ik werk samen met een netwerk van bevlogen professionals, met ieder hun eigen talent, kracht en perspectief, maar wel met 1 gemeenschappelijke missie! Vanuit een gemeenschappelijk fundament gaan we, in co-creatie met elkaar, en samen met u op zoek naar een benadering op maat.  

 

Waarom?

Omdat ik iedere professional gun dat ze vanuit bezieling en verbinding dit zinvolle werk mogen uitoefenen! En omdat ik de cliënt, patiënt of leerling gun dat ze meer mogen ontvangen dan de som der delen!