• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Waarom doen we wat we doen?

De generalist die in een gezin alle leden hoort zonder oordeel. Die ene leerkracht die ook dat onzichtbare kind in zijn klas ziet en extra vertrouwen schenkt. Een verzorgende die tijdens het wassen van een patiënt, echt luistert. Met hele ‘kleine’ dingen kunnen professionals binnen het sociaal domein dagelijks van grote betekenis zijn. Die betekenisgeving komt niet zozeer voort uit een procedure, product of dienst, maar vanuit bezieling en een oprechte verbinding met de ander.

 

Verbinding

Kennis, methodieken en diensten krijgen pas vorm en betekenis in de relatie met degenen, waar voor ze bestemd zijn. Daarvoor heb je verbinding nodig: Echt contact!

Maar in hoeverre voelen professionals zich nog echt verbonden met zichzelf? Met hun werk? Met hun organisatie? Weten we nog wat ons diep van binnen beweegt, waar we goed in zijn, waar we plezier in hebben en wat ons verbindt? En wat als we ons niet meer verbonden voelen? Kunnen we dan nog wel die oprechte verbinding aangaan met de ander en met elkaar?

Vanuit mijn eigen praktijk, heb ik gezien en ervaren wat gevolgen kunnen zijn wanneer ontbinding ontstaat:

  • Professionals die eens zo gepassioneerd waren, doen nu nog ‘gewoon’ hun werk.
  • Weerstand, ‘onveiligheid’ of cynisme op de werkvloer
  • Beleid en methodieken die niet verankeren
  • Onduidelijkheid over rollen, taken en verantwoordelijkheden
  • Inefficiënte samenwerking 
  • Gevoelens van ‘wij versus zij’

 

Maar ik heb ook gezien en ervaren dat er gemeenschappelijkheid en verbinding kan ontstaan in groepen op het moment dat we met elkaar op zoek gaan naar onze intenties en drijfveren. Dit proces genereert energie en inspiratie, waarbij het ‘vuur’ binnen professionals weer wordt aangewakkerd en een gevoel van SAAMHORIGHEID ontstaat.

 

Daarom is het belangrijk dat je weet waarom je doet wat je doet!

Een duidelijke ‘why’ geeft een organisatie of instelling focus, uniciteit, een ziel. Dat is nodig om te kunnen bestaan. Huidige transities en ontwikkelingen binnen het sociaal domein hebben organisaties, scholen en gemeentes uitgedaagd hun koers aan te scherpen of te vernieuwen en zich extra te bezinnen op de vraag “Waarom ze doen wat ze doen”. Maar het zijn de professionals die die ‘why’ op alle niveaus uit moeten dragen wil het de cliënt, patiënt of leerling ook op de gewenste manier bereiken. Dat kan alleen als ze erin geloven!

 

Bezield werken

Wat professionals binnen het sociaal domein gemeen hebben is dat zij van betekenis willen zijn voor mensen! Dat is wat hen ooit bewogen heeft en mogelijk nu nog drijft. “Mensenwerk” vraagt om werken vanuit je hoofd, handen & HART. Zonder verbinding met je hart wordt werken ‘een kunstje’, een boodschap zonder bezieling, zonder echt contact.

 

De ‘why’ verbindt!

Wanneer professionals zich bewust zijn van hun eigen ‘why’, kunnen ze richting geven aan hun werk en vanuit eigenaarschap, eigen talenten en krachten een bijdrage leveren aan het grotere geheel.

Als men zich bewust is van DATGENE wat hen verbindt met collega’s, samenwerkingspartners of organisatie, kan men die krachten en talenten bundelen en inzetten voor een groter collectief.

 

Magie

Huidige ontwikkelingen vragen juist om samenwerken voorbij de muren van de eigen disciplines en om de wijsheid en talenten van groepen. Juist de mens-aspecten van een organisatie, team  of samenwerkingsverband maken het verschil. De magie zit nooit in de inhoud van het werk, maar in de verbinding tussen de samenwerkende professionals en dat wat hen beweegt!

 

AANBOD

Mijn aanbod richt zich op die ‘magie’ en op het creëren van een gemeenschappelijk fundament, op dat niveau waar beïnvloeding plaats vindt en gemeenschappelijkheid kan ontstaan. Want om SAMEN te kunnen bouwen aan een collectief, heb je een fundament nodig, gebaseerd op inspirerende en collectieve ambities, waaraan IEDER zich kan verbinden. Op los zand kun je namelijk niet bouwen en bouwen kun je niet alleen!

 

Waarom?

Omdat ik iedere professional gun dat ze vanuit bezieling en verbinding dit zinvolle werk mogen uitoefenen en zodoende echt van betekenis kunnen zijn in een voor hen betekenisvolle baan! En omdat ik de cliënt, patiënt of leerling gun dat ze meer mogen ontvangen dan de som der delen!